Не греши само онзи, който не прави нищо. Но и да не се прави нищо е грешка.

Е. Кротки
 
{START_COUNTER}