Скромността е за тези, които нямат други качества.

 

При липса на данни най-простото обяснение се приема за вярно

 

И сам по себе си трудът е удоволствие.  Манилий

 

Ако съдбата ти затваря вратата, влез през прозореца!

 

Преградите духът ми победи... Данте Алигиери

{START_COUNTER}