Животът е прекрасен, зависи през какво стъкло се гледа.

Животът е прекрасен, зависи през какво стъкло се гледа.

 

Нашият живот прилича понякога на гара, на която пристигат само закъснели влакове.

 

Живот - най-краткия експеримент с вечността.

 

Човек е ковач на своята съдба, понеже не може да бъде златар.   Александър Македонски

 

 

Всеки е ковач на собствената си съдба. Най-често - неквалифициран.  Р. Карпач

 

 

Присъдите на съдбата не подлежат на обжалване.   В. Коняхин

{START_COUNTER}