Грешките на младостта се обясняват с липсата на опит, грешките на старостта - с неговия излишък.

Ц. Меламед
 
{START_COUNTER}